Χάλυβας αντιμαγνητικός για θερμοκρασίες 1150 – 1200 °C. Κατάλληλος για θειούχα οξειδωτικά αέρια, λέβητες πετρελαίου, προπανίου, ηλε… Περισσότερα…

Μαγνητικός πυρίμαχος χάλυβας για υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 1200 °C. Ενδείκνυται για χώρους που έρχονται σε άμεση επαφή με την φλόγα. Κατ… Περισσότερα…

Χάλυβας αντιμαγνητικός για θερμοκρασίες 1150 – 1200 °C. Κατάλληλος για θειούχα οξειδωτικά αέρια, λέβητες πετρελαίου, προπανίου, ηλε… Περισσότερα…