Χάλυβας κατάλληλος για άξονες, ημιαξόνια, ακραξόνια, κοχλίες, περικόχλια και γενικά για εξαρτήματα που έχουν υψηλές καταπονήσεις σε στρέψη, κάμψη, εφε… Περισσότερα..

Ανθεκτικός Χάλυβας σε στρέψη και επιμήκυνση. Βάφει στο νερό περισσότερο στην επιφάνεια. Κολλάει  ηλεκ… Περισσότερα…

Όπως το 1.6582 με χαμηλότερες αντοχές… Περισσότερα…

Αντιμαγνητικός ανοξείδωτος χάλυβας θαλάσσης. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 400 – 450 °C. Κολλάει με α… Περισσότερα…

Ανθεκτικός χάλυβας σκληρότητας 230-240 Brinell. Κατάλληλος για περικόχλια, κοχλίες, κόπλερ, σφήνες κ.λπ. Βάφει στο νερό και αποκτά σκληρότητα περι… Περισσότερα…

Ανοξείδωτος χάλυβας χημικών ουσιών. Είναι ο ενδεδειγμένος χάλυβας για θάλασσα. Κολλάει με ανοξείδωτα ηλεκτ… Περισσότερα…

Χάλυβας κατάλληλος για οδοντωτούς τροχούς, πύρους, τρόχιλους, έκκεντρα, ατέρμονες και γενικά αντικείμενα που χρήζουν επιφανειακής βαφής. Βάφεται στο λάδι και αυξάνεται η σκλ… Περισσότερα…